takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Panaeolus subfirmus P. Karst.