grzyby.pl
niejadalny

Panaeolus rickenii Hora (1960)

kołpaczek ostrowierzchołkowy, kołpaczek Rickena
Panaeolus acuminatus (Schaeff.: Secr.) Quel. ss. Ricken

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wysycha od centrum, wilgotny czekoladowobrunatny, suchy jaśniejszy bladożółtawy; gładki i nagi, bez resztek osłony; trwale dzwonkowaty, czasem ze słabym szpicem; 15 – 25 (50) mm średnicy.

space

Trzon bardzo wysmukły, długi, cienki i elastyczny, 50 – 100 x 2 – 3 mm; ciemny, czerwonobrunaty, u góry jaśniejszy; powierzchnia delikatnie białawo oprószony; pusty.

space

Pileus hygrophanous, drying from the centre, chocolate brown when moist, dry lighter-coloured, pale yellowish; smooth and glabrous, without veil remains; permanently campanulate, sometimes with a small acute umbo; 15 – 25 (50) mm in diameter.

space

Stipe very slender, long, thin and elastic, 50 – 100 x 2 – 3 mm; dark, red-russet, at the apex lighter-coloured; surface delicately whitish pruinose; hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny. Zarodniki cytrynowate, gładkie, ciemnobrązowy, dość duże, 11 – 15 x 8 – 10 µm.

Spore print black. Spores citriform, smooth, dark brown, quite large, 11 – 15 x 8 – 10 µm.

występowanie

Owocniki wyrastają latem, na łąkach, pastwiskach, drogach leśnych i innych miejscach trawiastych, z ziemi i z nawozu roślinożerców.

Summer, on pastures, roadsides, places with grass, on soil and dung.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne

Panaeolus fimicola ma czarnobrunatny kapelusz i trzon jest oprószony jedynie w górnej części.

space

has a black-brown cap and stipe pruinose only at the apex.

space