grzyby.pl

Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Pachyella violaceonigra na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 365483 CC-06 315043

ID315043 Pachyella violaceonigra; Samociążek, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-06; 2018.06.11; Oczko wodne otoczone świerczyną w borze sosnowym.; Osad denny, zmurszałe drewno (świerk, wierzba(?)). Do 50 owocników - pojedynczo i w grupach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ID365483 Pachyella violaceonigra; Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 2,3 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2013.10.06; łęg olszowo-jesionowy; zmurszała kłoda (Bk?) kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/820866.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji