grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Pachyella celtica (Boud.) Häffner

Peziza celtica (Boud.) M.M. Moser

występowanie

Na ziemi.