grzyby.pl

Occultifur internus (L.S. Olive) Oberw.

grzybojadek łzawnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystobasidiaceae Cystobasidiaceae Cystobasidiaceae CystobasidiaceaeCystobasidiaceaepłaskolepek odchodowy (Cystobasidium fimetarium)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID307128 (© autora fot.)