grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Naucoria salicis P.D. Orton

olszóweczka wierzbowa
Alnicola macrospora J.E. Lange ex Favre · Naucoria macrospora J.E. Lange
Naucoria Naucoria Naucoria NaucoriaNaucoriaNaucoria amarescensolszóweczka włóknista (Naucoria luteolofibrillosa)

występowanie

Pod wierzbami.