grzyby.pl

Mycena vitilis (Fr.) Quel.

grzybówka elastyczna
Mycena filopes sensu Ricken
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka zielonoostrzowa (Mycena viridimarginata)grzybówka kremowa (Mycena xantholeuca)
Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
pojedyczo ale dość licznie z liści grabu; k. śr. 6-8 mm; t. dł. 50-90 mm; trzon elastyczny; bez tarczki, za to z włoskami u podstawy; 28.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
na stercie rozkładających się gałązek drzew liściastych; k. śr. 5 mm

budowa owocnika

Mycena vitilis (grzybówka elastyczna)
Kapelusz 5 – 20 mm średnicy, 5 – 10 mm wysokości; dzwonkowaty, z wiekiem spłaszczony z wyraźnym garbkiem; szarobeżowy, garbek ciemniejszy szarobrązowy. Brzeg równy, prążkowany lub płytko rowkowany; powierzchnia matowa, na garbku bywa błyszcząca.

space

Trzon długi i cienki 60 – 120 x 1 – 1.5 mm, bardzo elastyczny, chrząstkowaty, rurkowaty; prosty u w części zagłębionej w ściółce i u postawy zwykle wygięty, gładki, matowy, u szczytu bladoszary, w stronę podstawy ciemniejszy, brązowoszary; postawa nieco rozszerzona i przypłaszczona, z gęstymi, poskręcanymi, bladoszarymi włoskami.

space

Pileus 5 – 20 mm in diameter, 5 – 10 mm high; campanulate, with age compressed and distinctly umbonate; grey-beige, the umbo darker grey-brown. Margin even, striate or finely serrate; surface dull, sometimes glossy on the umbo.

space

Stipe long and thin 60 – 120 x 1 – 1.5 mm, very elastic, cartilaginous, cylindrical; straight in the part hidden in the litter and usually bent at the base, smooth, dull, at the apex pale grey, towards the base darker, brown-grey; base slightly enlarged and compressed, with dense, flexuous, pale grey hairs.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki 8 – 11 x 5 – 6 µm, elipsoidalne, jajowate z dziobkiem, amyloidalne. Podstawki 4-zarodnikowe.

space

Spores 8 – 11 x 5 – 6 µm, ellipsoid, ovoid with an apiculus, amyloid. 4-spored basidia.

space

występowanie

Pospolicie w grądach, łęgach; rzadziej buczynach i olsach. Owocniki wyrastają od lipca [maja] do listopada zwykle pojedynczo z próchniejących w ściółce gałązek drzew liściastych.

Common. Spring-fall, usually solitary on buried branches of decidious trees, mostly in floodplane forests, under hornbeams and oaks.

uwagi

grzybówka elastyczna (Mycena vitilis) z wyglądu niemal identyczna; różni się dość kruchym trzonem i znacznie cechami mikroskopowymi.

grzybówka elastyczna (Mycena vitilis) of almost identical stature; differs in quite fragile stipe as well as microscopically.