grzyby.pl

Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. (1871)

grzybówka dyskowata
Mycena clavularis ss. Lge. · Mycena dilatata ss. Rick.
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka wiosenna (Mycena strobilicola)grzybówka wygięta (Mycena supina)
Mycena stylobates (grzybówka dyskowata)
licznie na liściach bukowych; 02.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Mycena stylobates (grzybówka dyskowata)
pojedynczo na liściach bukowych; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz 4 – 12 mm średnicy, białoszary, kremowy; wypukły do spłaszczonego z niewyraźnym garbkiem; brzeg równy; powierzchnia prążkowana, matowa z charakterystycznymi widocznymi pod lupą wyrostkami (fot.1, 7mm), skórka kapelusza żelatynowata.

space

Trzon wodnistobiały; 20 – 50 x 0.5 – 1 mm, prosty, cylindryczny, oszroniony; przyrośnięty do podłoża dyskiem (fot.2, 3mm) o średnicy 2 – 3 mm; dysk szarobiały, prążkowany, promieniście orzęsiony.

space

Pileus 4 – 12 mm in diameter, white-grey, cream-coloured; convex to compressed with an indistinct acute umbo; margin entire; surface striate, dull with characteristic outgrowths (photo, 7mm), visible under a magnifying glass, pileal cuticle gelatinous.

space

Stipe watery-white; 20 – 50 x 0.5 – 1 mm, straight, cylindrical, pruinose; attached to the substrate with a disc (photo, 3mm) of 2 – 3 mm in diameter; disc grey-white, striate, radially fringed.

space

zarodniki

Zarodniki wąskoelipsoidalne, 7 – 10 x 4.5 µm.

Spores cylindric-ellipsoid, 7 – 10 x 4.5 µm.

występowanie

Częsta ale łatwa do przeoczenia. Owocniki wyrastają od lipca do września, pojedynczo lub po kilka na rozkładających się wilgotnych liściach buka i dębu; rzadko na innych szczątkach roślinnych.

Solitary to few together on wet Fagus, Quercus leaves, summer-fall.

wartość

Zbyt drobna by miała kulinarne znaczenie.

Too small to be eaten.

uwagi

Charakterystyczna dla tego gatunku jest wyraźna tarczka u podstawy trzonu i widoczne pod lupa wyrostki na powierzchni kapelusza.

This species is well characterized by distinct basal disc and by thornlike outgrows on the pileus (visible under hand lens).