Mycena speirea (Fr.) Gillet

grzybówka cienkotrzonowa