Mycena niveipes (Murrill) Murrill

grzybówka popielatotrzonowa
na stronie — znaleziska