grzyby.pl

Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.

Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka oliwkowa (Mycena chlorantha)grzybówka cytrynowoostrzowa (Mycena citrinomarginata)
Mycena cinerella
02.12.2006, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Mycena cinerella
Mycena cinerella
Mycena cinerella
Mycena cinerella
Mycena cinerella

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061202.1.ww - Mycena cinerella; Kotlina Sandomierska
061202-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #6