grzyby.pl

Melastiza chateri (W.G. Sm.) Boud.

czarnorzęska szczecinkowata