takson nie ujęty w czekliście

Marasmiellus quercophilus (Pouzar) J.S. Oliveira