grzyby.pl

Collybiopsis quercophila (Pouzar) R.H. Petersen

szczetkostopek dębowy, twardziaczek dębowy
Gymnopus quercophilus (Pouzar) Antonín et Noordel. · Marasmiellus quercophilus (Pouzar) J.S. Oliveira · Setulipes quercophilus (Pouzar) Antonín [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, na opadłych liściach dębu, na ściółce; czerwiec-wrzesień.W lasach liściastych i mieszanych, na opadłych liściach dębu, na ściółce; czerwiec-wrzesień.