grzyby.pl

Leucoagaricus subcretaceus Bon

Leucoagaricus leucothites var. subcretaceus (Bon) P. Roux et Guy Garcia
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista [105] i Mycobank traktują jako synonim pieczareczki różowoblaszkowej (Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser); w GBIF to oddzielny gatunek. (2022-12-22)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]