jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria jackii Tønsberg

liszajec Jacka