jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.

liszajec we‡nisty