jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria incana (L.) Ach.

liszajec szary