jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora chlarotera Nyl. (incl. L. rugosella Zahlbr.)

misecznica jaśniejsza