grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora cenisia Ach.

misecznica opylona
Lecanora Lecanora Lecanora LecanoraLecanoramisecznica jamista (Lecanora cavicola)misecznica jaśniejsza (Lecanora chlarotera)