jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora circumborealis Brodo et Vitik.

misecznica czarnoowocnikowa