grzyby.pl
niejadalnyGREJ

Lactarius uvidus (Fr.) Fr. (1838)

mleczaj lepki
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj wełnianka (Lactarius torminosus)mleczaj fiołkowy (Lactarius violascens)

owocnik

Kapelusz silnie śluzowaty, gładki, nie strefowany lub nieznacznie; młody brudno szarolila z wiekiem szarobrunatny z liliowym odcieniem; młody wypukły z podwiniętym brzegiem, szybko staje się płaski do prawie lejkowatego; do 30 – 80 (100) mm średnicy.

space

Trzon szarofioletowy, białawy, w miejscach uszkodzonych barwi się fioletowo; oślizgły, dość długi, 50 – 80 (120) x 5 – 20 mm; gładki, z wiekiem gąbczasty do pustego.

space

Mleczko obfite, mlecznobiałe szybko na powietrzu przebarwiające się fioletowo, początkowo łagodne, potem gorzkie w smaku.

Pileus strongly mucous, smooth, not zonate or slightly so; dingy grey-lilac when young, with age grey-brown with lilac tint; when young convex with incurved margin, quickly becomes plane to near infundibuliform; up to 30 – 80 (100) mm in diameter.

space

Stipe grey-violet, whitish, injured places turn violet; lubricous, quite long, 50 – 80 (120) x 5 – 20 mm; smooth, with age spongy to hollow.

space

Latex profuse, milk-white, exposed to the air turns quickly violet, initially mild, later bitter in taste.

zarodniki

Wysyp zarodników biały (żółtawy). Zarodniki z brodaweczkami które mogą łączyć się w siateczkę, 8.5 – 12 x 6.5 – 9 µm.

Spore print white (yellowish). Spores with fine verrucae, which can join to form reticulum, 8.5 – 12 x 6.5 – 9 µm.

występowanie

Dość częsty. Wyrasta w miejscach bagnistych w lasach szpilkowych i liściastych, na torfowiskach.

Common. In wet coniferous or decidious forests, in peats.

wartość

Niejadalny z powodu gorzkiego smaku.

Inedible because of bitter taste.

gatunki podobne

Lactarius violescens ma powierzchnię słabo śluzowata z wyraźnym brunatnym strefowaniem.

has surface slightly mucous and distinctly brown zonate.