Lactarius porninsis Rolland

mleczaj modrzewiowy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
06.08.2000, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)

owocnik

zarodniki

występowanie

wartość

uwagi