jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lachnum apalum (Berk. et Broome) Nannf.

na stronie — występowanie

występowanie

Na gałązkach jałowca.