jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr.

wełniczka białofioletowa
na stronie — występowanie · znaleziska