grzyby.pl
jadalny

Laccaria proxima (Boud.) Pat.

lakówka okazała lakówka wyniosła
Laccaria proxima (lakówka okazała)
na skraju młodnika sosnowego, na piasku, masowo; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Laccaria proxima (lakówka okazała)
na skraju młodnika sosnowego, w piasku porośniętym przez szczotlichę siwą i porosty
Laccaria proxima (lakówka okazała)
w grupie, pod sosnami, w mchu
Laccaria proxima (lakówka okazała)
w grupie, pod sosnami, w mchu

owocnik

Laccaria proxima (lakówka okazała)
Kapelusz pomarańczowobrązowy, higrofaniczny; 30 – 70 mm średnicy, długo wypukły, potem rozpostarty; powierzchnia sucha, pokryta łuseczkami.

space

Trzon barwy kapelusza, u podstawy ciemniejszy; 60 – 120 x 5 – 8 mm, walcowaty, włóknisty, stary pusty.

space

Pileus orange-brown, hygrophanous; 30 – 70 mm in diameter, convex for a long time, later expanding to plane; surface dry, squamulose.

space

Stipe concolourous with the cap, darker at the base; 60 – 120 x 5 – 8 mm, cylindrical, fibrous, old hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, 7 – 10 x 6 – 7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, 7 – 10 x 6 – 7 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają gromadnie w wilgotnych, mszystych miejscach w lasach iglastych, od lipca do września.

Common. Summer-fall gregarious on wet, poor sandy soils.

wartość

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne

lakówka pospolita (Laccaria laccata) jest mniejsza, różowo zabarwiona, występuje także w wielu innych siedliskach, ma kuliste zarodniki.

space

lakówka pospolita (Laccaria laccata) is smaller, pink coloured, found also in variety of other habitats, has globose spores.

space