jadalny

Laccaria laccata (Scop.: Fr) Berk. & Broome

lakówka pospolita
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · gatunki podobne · znaleziska
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
pokrój; 15.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
młode owocniki, widoczne charakterystyczne rzadkie blaszki, na zarośniętej drodze
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
licznie na drodze leśnej
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
licznie na drodze leśnej
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
licznie na drodze leśnej
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
licznie w trawie w lesie św/bk/db
Laccaria laccata (lakówka pospolita)
licznie w trawie w lesie św/bk/db

owocnik

Laccaria laccata (lakówka pospolita)
Kapelusz higrofaniczny, mięsnoróżowy, mniej lub bardziej pomarańczowawy, brązowawy; powierzchnia gładka lub z drobnymi łuseczkami; 20-50 mm średnicy, półkulisty z podwiniętym brzegiem, rozpościerający się do płaskiego, z niedużym wklęśnięciem w centrum i pofałdowanym brzegiem.

space

Trzon barwy kapelusza lub ciemniejszy, czerwonobrązowy; 30-100 x 3-10 mm, równogruby, czasem wygięty, skręcony lub spłaszczony, smukły; u podstawy białawy, twardy, długowłóknisty, pełny, u podstawy z białawą grzybnią.

space

Pileus hygrophanous, flesh-pink, more or less orangeish, brownish; surface smooth or with tiny scales; 20-50 mm in diameter, hemispherical with incurved margin, convex to flat, with small central depression and a wavy margin.

space

Stipe colour of the cap or darker, red-brown; 30-100 x 3-10 mm, equal, sometimes bent, twisted or compressed, slender; whitish at base, tough, fibrous, solid, downy mycelium at base.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, 7-9 µm, bezbarwne, kolczaste (kolce 0.5-2 µm długości), z wyraźnym dziubkiem, 1.5-2.5 µm długości.

Spore print white. Spores subglobose, 7-9 µm, hyaline, echinulate (spines 0.5-2 µm long), with a distinct apiculus, 1.5-2.5 µm long.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Wyrasta do czerwca do listopada w różnego typu lasach, w miejscach świetlistych, przy drogach, w miejscach wilgotnych.

Very common. Gregarious summer-fall in hardwood and coniferous forests, in wet places, on forest roads.

wartość

Jadalny.

Edible.

gatunki podobne

Laccaria proxima (lakówka okazała)
lakówka okazała (Laccaria proxima) (na fotografii) jest większa, zwykle brązowoczerwono zabarwiona, wyrasta w wilgotnych miejscach w lasach iglastych; powierzchnia kapelusza jest silniej łuseczkowata.

space

lakówka okazała (Laccaria proxima) (photo) is more robust, darker brown-red colour, grows in boggy places in coniferous forests; cap surface is more stronger scaly.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000715.18.00 - Laccaria laccata (lakówka pospolita); Dolny Śląsk, lasy milickie
000715-18
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2