grzyby.pl

Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss.

kolcóweczka gładkozarodnikowa
Hydnocristella himantia (Schwein.) R.H. Petersen [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID122413 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID252431 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID122413 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID122413 (© autora fot.)
Na pniakach, kłodach i gałęziach drzew i krzewów liściastych, np. leszczyny, dębu, wierzby.Na pniakach, kłodach i gałęziach drzew i krzewów liściastych, np. leszczyny, dębu, wierzby.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony