grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe leucoblema Kühner

Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybestrzępiak kosmkowaty (Inocybe flocculosa)Inocybe soluta
Inocybe leucoblema
26.08.2012, gm. Bolków, k. Mysłowa, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Inocybe leucoblema

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120826.26082012-5JS.jsb - Inocybe leucoblema; gm. Bolków, k. Mysłowa, Góry Kaczawskie
120826-26082012-5JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Bolków, k. Mysłowa, Góry Kaczawskie/ #2