Inocybe bongardii (strzępiak stęchły)
07.09.1995, Třinec, Konská, Czechy – pod dębami i grbami; copyright © by Bohdan Cienciała

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

wartość

uwagi