fot. w_Hypocrea_schweinitzii_061005_77_1 (584×422) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.061003-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypocrea schweinitzii

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2006, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak