grzyby.pl
niejadalny

Hygrophorus eburneus

wodnicha biała
Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus HygrophorusHygrophoruswodnicha tarczowata (Hygrophorus discoideus)wodnicha zaróżowiona (Hygrophorus erubescens)
Hygrophorus eburneus (wodnicha biała)
pod bukami, w trawie na skraju drogi; w czasie deszczu; 10.10.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz biały z wiekiem słabo kremowy; 30 – 80 mm średnicy, początkowo półkulisty z podwiniętym brzegiem, stary rozpostarty z faliście powyginanym brzegiem; powierzchnia silnie śluzowata; miąższ w kapeluszu cienki, grubszy jedynie w centrum.

space

Trzon biały; 40 – 120 x 3 – 10 mm, równogruby lub zwężony u podstawy, często powyginany; powierzchnia gładka, śluzowata, naga, w górze drobno kosmkowata; pełny, w wiekiem pusty.

space

Pileus white, in age slightly creamy; 30 – 80 mm in diameter, initially hemispherical with incurved margin, mature expanding with an undulating margin; surface strongly mucous; flesh in the cap thin, thicker only in the centre.

space

Stipe white; 40 – 120 x 3 – 10 mm, equal or tapered at the base, often flexuous; surface smooth, mucous, glabrous, at the top finely fibrillose; solid, in age hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6 – 9 x 3.5 – 5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 6 – 9 x 3.5 – 5 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają masowo pod bukami od sierpnia do listopada.

Common. Summer-fall, gregarious in beech forest.

wartość

Może być jadalny ale z uwagi na intensywny zapach raczej nie jest to przyjemne.

Edible but because of intensive smell not recommended.