grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr.) R.Maire

lisówka pomarańczowa, False Chanterelle /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrophoropsis aurantiaca (lisówka pomarańczowa)
29.09.2007, Tomaszów Mazowiecki i okolice; copyright © by Marek Snowarski
Hygrophoropsis aurantiaca (lisówka pomarańczowa)
Polyporus varius (żagiew zmienna)
młode owocniki; duża grupa owocników wśród gałązek świerka
Hygrophoropsis aurantiaca (lisówka pomarańczowa)
grupa w mchu pod sosnam
Polyporus varius (żagiew zmienna)
duża grupa owocników wśród gałązek świerka

owocnik

Hygrophoropsis aurantiaca (lisówka pomarańczowa)
Kapelusz zmiennej barwy, pomarańczowożółty do pomarańczowego, różowopomarańczowego, także znacznie bledszy; powierzchnia sucha, filcowato-zamszowa, matowa; młody nieco wypukły, płaski, potem wklęsły, prawie lejkowaty; 25 – 70 mm średnicy; brzeg początkowo podwinięty.

space

Trzon podobnej barwy, nieco bledszy, u podstawy białawy; dość cienki, 30 – 50 x 3 – 10 mm, równogruby, nieco rozszerzony ku górze i z pogrubioną podstawą; pełny, czasem nieco ekscentryczny.

space

Pileus colour variable, orange-yellow to orange, pink-orange, also much paler; surface dry, tomentose, dull; at first convex, then plane and with depressed centre almost infundibuliforme; 25 – 70 mm broad; margin incurved when young.

space

Stipe same colour but paler, at the base whitish, slender, 30 – 50 x 3 – 10 mm, equal, enlarged at the base and slightly broader at the apex; solid, sometimes slightly eccentric.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały do kremowego. Zarodniki szeroko-elipsoidalne, gładkie, dekstrynoidalne, bezbarwne; 5 – 8 x 3 – 5 µm.

Spore print white to cream. Spores broadly-ellipsoid, smooth, dextrinoid, hyaline; 5 – 8 x 3 – 5 µm.

występowanie

Bardzo częsty. Owocniki pojawiają się jesienią w głównie w lasach iglastych i mieszanych, pojedynczo i w grupach na ściółce i wśród mchów, na glebach różnego typu.

Very common. Fall, in coniferous and mixed woods, solitary or gregarious, on different soil types.

wartość

Grzyb jadalny [133], choć bez większych walorów kulinarnych - cienki, watowaty miąższ. Podaje się też, że zjedzony w większych ilościach może powodować problemy żołądkowe [134].

Edible. According to same sources when eaten in large quantity may cause gastric problems.
Na pierwszy rzut oka przypomina pieprznika jadalnego, kurkę (Cantharellus cibarius). Kurka ma bardziej masywne owocniki z żyłkowanym hymenofor (nie są to regularne blaszki), żółej barwy.

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070929.5.07 - Hygrophoropsis aurantiaca (lisówka pomarańczowa); Tomaszów Mazowiecki i okolice
070929-5
/Tomaszów Mazowiecki i okolice/ #3