takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O.K. Mill.

Hohenbuehelia spodoleuca (Berk. et Broome) Zmitr. et Spirin
GREJ: ID231580 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID231580 (© autora fot.)