takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Helvella albella Quél. [as 'elvella']