Tx: 3058
grzyby.pl

Hebeloma dunense L. Corb. et R. Heim

włośnianka piaskowa
Hebeloma collariatum Bruchet · Hebeloma xerophila orth.var. · Hebeloma xerophilum Rudn.-Jez. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Przypisywany temu taksonowi synonim Hebeloma velatum (Peck) Peck jest wybitnie niejasny; nie wiadomo do czego ta nazwa się odnosi. [BG (2024-3-23)]
Hebeloma dunense (włośnianka piaskowa)
Hebeloma dunense (włośnianka piaskowa)
Hebeloma dunense (włośnianka piaskowa)
Hebeloma dunense (włośnianka piaskowa)

występowanie

Brak w czekliście. [105]

wybrane okazy · selected collections

#4
jsb.121017-07102012-6JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, Pogórze Izerskie, k.Radomic/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Beker i in. (2016)[1307]Beker i in. (2016) Fungi Europaei 14. Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Edizioni Tecnografica, Lomazzo[1307] (as: H. dunense), Eberhardt et al. (2015)[1434]Eberhardt et al. (2015) The genus Hebeloma in the alpine belt of the Carpathians including two new species.[1434] (as: H. dunense), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as H. collariatum), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as H. collariatum), Kałucka et al. (2016)[1634]Kałucka et al. (2016) Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species.[1634] (as: H. dunense), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as H. collariatum & H. xerophilum), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Hebeloma dunense), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as H. collariatum)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:07 1 znaleziska Hebeloma dunense (włośnianka piaskowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

GC01 276558

ID 276 558 oznaczenie: Hebeloma collariatum; lokalizacja: kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 30 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytkowane już wyrobisko pożwirowe, w trzcinowisku, na podłożu porośnietym mcham, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131030/0010; uwagi: fot.616121 [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku];

616121
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji