chronionyGREJ
· takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006
· ochrona częściowa (II.29)

Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec

Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm
na stronie — występowanie
GREJ: ID62714 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID62714 (© autora fot.)
GREJ: ID62714 (© autora fot.)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.29 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.