takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Gymnopilus decipiens (Sacc.) P.D. Orton