jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Geoglossum umbratile Sacc.