występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Gautieria otthii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-33 357738

 ID357738  Gautieria otthii; 1,2 km na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.07.11; Monokultura jodłowa.; Podłoże gliniaste. 1 owocnik Na ścieżce leśnej przekopanej przez zwierzęta, znajdującej się pomiędzy worpami, w gliniastym podłożu.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009091, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1311603.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji