grzyby.pl

Gautieria otthii Trog

Gautieria graveolens var. otthii (Trog) Zeller et C.W. Dodge
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gautieria Gautieria Gautieria GautieriaGautieriawnętrznica cebulowata (Gautieria graveolens)Gautieria trabutii

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]