grzyby.pl

Gautieria graveolens Vittad.

wnętrznica cebulowata
Gautiera graveolens orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gautieria Gautieria Gautieria GautieriaGautieriawnętrznica smardzowata (Gautieria morchelliformis)Gautieria otthii

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach; maj-czewiec.W lasach; maj-czewiec.