takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Gamundia striatula (Kühner) Raithelh.