grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid

porotrzęsak szarawy
Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira & D.P. Rogers · Protomerulius caryae (Schwein.) Ryvarden
Auriculariales Auriculariales Auriculariales AuricularialesAuricularialespłomyczka galaretowata (Guepinia helvelloides)galaretek kolczasty (Pseudohydnum gelatinosum)