grzyby.pl

Corticium macrosporopsis Jülich

Dendrothele macrospora (Bres.) P.A. Lemke · Vuilleminia macrospora (Bres.) Hjortstam [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈