grzyby.pl

Delicatula integrella (Pers.) Fayod

żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa
Mycena integrella (Pers.) Gray · Omphalia integrella (Pers.) P. Kumm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
licznie na wilgotnej, silnie rozłożonej gałęzi olszy?

owocnik

Delicatula integrella (żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa)
Kapelusz biały, prześwitujący; 3-12 mm średnicy, młody półkulisty, potem rozpostarty i wywinięty; powierzchnia gładka; brzeg ostry, ząbkowany.

space

Trzon biały, nitkowaty; 10-25 x 0.5-1 mm; powierzchnia drobno oprószona, miejsce przyczepienia do podłoża bulwiaste i z delikatną grzybnią.

space

Pileus white; translucent; 3-12 mm in diameter, hemispherical when young, later plane and rolled up; surface smooth; margin acute, dentate.

space

Stipe white, filiform; 10-25 x 0.5-1 mm; surface finely farinose, pace of attachement to the substrate bulbous and with a delicate mycelium.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki migdałowate, gładkie, z kroplami, 5.5-9 x 3-5 µm.
Spore print white. Spores amygdaliform, smooth, with drops, 5.5-9 x 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki wyrastają w grupach na butwiejącym drewnie, resztkach roślin; czerwiec-październik.
Not common. Gregarious on rotten wood.

uwagi

Podobna do przedstawicieli rodzaju białogrzybówka (Hemimycena) którzy jednak mają dobrze wykształcone blaszki.
Close to białogrzybówka (Hemimycena) species, which has regular gills.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.205 [26III]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1979 — Handbuch fur Pilzfreunde 3. Blatterpilze - Hellblattler (3 Auf. 1979) p.126 [18III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2190]
    Delicatula integrella (Pers.) Fayod · synonimy: Mycena integrella (Pers.) Gray, Omphalia integrella (Pers.) P. Kumm.
    publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Zieliński i in. 2007, Łuszczyński 2001, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Nita i Bujakiewicz 2004a, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Łyczek i Domian 2010, Narkiewicz 2011 (błędnie podana nazwa łacińska), Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2014, Staniaszek-Kik i in. 2014, Kudławiec i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017, Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019 , Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Narkiewicz i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Delicatula integrella na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 339617 AB-85 345793 333501 AB-94 316499 286664 139285 AB-98 346696 BE-38 204707 CA-57 210542 CA-88 215123 CB-58 360511 CC-15 295011 CC-73 180602 156173 CC-74 189126 CC-95 189707 CE-28 295836 208562 208578 CE-37 208524 208579 208577 208580 208549 208561 208576 192284 208560 DA-90 204008 DA-96 360038 DB-06 360039 DE-47 242920 DE-54 137685 360955 241419 137686 DE-55 360942 DE-56 334771 315543 288435 DE-57 137687 EC-34 302772 EG-18 189159 FE-08 365801 FG-21 188230 FG-33 288034 GC-02 170858

 ID137685  Delicatula integrella; 0,7 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2009.07.05; liściate zadrzewienia (w lesie sosnowym)nad okresowym ciekiem wodnym-gł.olcha,również brzoza,kruszyna; na zmurszałej,omszałej kłodzie grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'46,51"N 19st15'32,73"E

fot. 254407 fot. 254408 fot. 254409

 ID137686  Delicatula integrella; 1,5 km SW,Kijów,pow.częstochowski, DE-54; 2009.07.05; las mieszany -brzoza,grab,olcha,świerk,sosna; na zmurszałej,omszonej kłodzie drzewa lisciastego grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'12,67"N 19st15'12,62"E

siedlisko
fot. 254414

owocniki
fot. 254415 fot. 254416

 ID137687  Delicatula integrella; 1 km SW,Lesniczówka Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2009.07.04; las jodłowo-bukowo-dębowo-sosnowy; na zmurszałej,omszałej kłodzie jodły grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'54,33"N 19st39'11,75"E

fot. 254421 fot. 254422 fot. 254423

ID139285 Delicatula integrella; Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.07.25; buczyna pomorska z domieszką Db i Gb; na odziomkowej części żywego dębu w grupach - okolo 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa
fot. 259425 fot. 259426 fot. 259427

 ID156173  Delicatula integrella; 2,6 km E, Modliszewko, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2009.07.14; dąb, grab, olsza, leszczyna rosnące wokół śródleśnego mokradełka, w pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna; na omszałej kłodzie niezidentyfikowanego gatunku leżącej w pobliżu mokradełka ok. 20 owocników; leg. Karolina Fiutak-Łachowska; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/BK/10.02.11, Tak, ale kiepskiej jakości, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133

owocniki w dwóch ujęciach: fot. 306272 fot. 306273

ID170858 Delicatula integrella; 4.5 km na wschód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.08.11; Stary mieszany las puszczański; na korzeniach drzew na skraju babrzyska kilkadziesiąt owocników tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: SIEDLISKO
fot. 361737

OWOCNIKI
fot. 361738 fot. 361739

 ID180602  Delicatula integrella; 2,6 km na E od Modliszewka, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2010.08.22; śródleśne mokradełko porośnięte dębem, grabem, olszą, leszczyną, pewnym oddaleniu na wzniesieniu sosna; na omszałej kłodzie niezidentyfikowanego gatunku leżącej w pobliżu mokradełka kilkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N 52°37'21,52" E 17°39'00,06"
nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133

siedlisko i owocniki:
fot. 391704 fot. 391705 fot. 391706fot. 391707

ID188230 Delicatula integrella; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2011.07.17; Las mieszany, głównie z jodłą i domieszką buka; na zmurszałym drewnie trudnym do określenia kilkanaście dorosłych i zawiązki młodych owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 428918 fot. 428919 fot. 428920 fot. 428921

ID189126 Delicatula integrella; 1,9 km na wschód od Bożacina, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.07.31; las nad jeziorem na lekko pochylonym stoku,w dół olsza czarna, świerk, na podłożu torfowym, w górę dąb, grab, brzoza, sosna; dwa pniaki, z jednego zostały szczątki, drugi na tyle zachowany, że można go rozpoznać jako pozostałość po złamanej olszy czarnej w dniu znalezienia na szczątkowym pniaku niezbyt licznie - 7 owocników, na tym lepiej zachowanym kiklkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród lub Mięcierzyn, odział 186

pniak 1
fot. 433233
owocnik
fot. 433234 fot. 433235
pniak 2
fot. 433236
owocniki
fot. 433237 fot. 433238 fot. 433239

ID189159 Delicatula integrella; Szymbark, przy szlaku zielonym prowadzącym na Maślaną Górę, 15 minut od wejścia na szlak przy skansenie, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-18; 2011.07.15; przy ścieżce szlaku turystycznego obsadzonej drzewami liściastymi (silne zacienienie); omszały pniak drzewa niezidentyfikowanego gatunku liściastego licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, 15.07.2011 oraz 17.07.2011 r., notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 49° 37' 39,40" E 21° 05' 42,91"

Grzybki znalezione 15.07.2011, główna sesja fotograficzna 17.07.2011

siedlisko
fot. 433548

owocniki (15.07.2011, lampa błyskowa)
fot. 433549

owocniki (17.07.2011)
fot. 433550 fot. 433551 fot. 433552

ID189707 Delicatula integrella; 2,4 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2011.08.15; las mieszany: olsza czarna, sosna, dąb, jesion, leszczyna; spróchniały, nawilżały pniak, prawdopodobnie olszy czarnej kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, oddz. 12

siedlisko
fot. 436364
pniak z owocnikami
fot. 436365
widok z góry na owocniki
fot. 436366
owocniki
fot. 436367 fot. 436368 fot. 436369 fot. 436370

ID192284 Delicatula integrella; 500m na S od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.06.15; las olchowy, w pobliżu również wierzby; na leżących, częściowo zagrzebanych w torfie gałęziach w grupie, kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Jacek Nowicki i Anna Kujawa; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 260. Gmina Bolesławiec. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/414065.html
fot. 448479 fot. 448480 fot. 448481

 ID204008  Delicatula integrella; Jankowo (Gdańskie), pow. gdański, woj. pomorskie, DA-90; 2012.06.22; ols; na patyka, gałązkach, także pozornie na ziemi bardzo licznie, w grupkach po kilka; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/GKN/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki obserwowane do sierpnia
fot. 512164 fot. 512165 fot. 512166
siedlisko:
fot. 512167

 ID204707  Delicatula integrella; Dolina Widawy Szewce, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-38; 2012.09.09; las dębowy z dom.sosny,świerka; drewno kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120909/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 514877

ID208524 Delicatula integrella; 300 m na N-W od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.07.12; strumień, po przegach z zadrzewieniami olchy, brzozy, grabu, dębu, leszczyny, czeremchy, osiki; na murszejącej, leżącej w strumieniu kłodzie olchy w grupie - dziesiątki owocników, na pow. 1 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Wieruszów.
fot. 533670 fot. 533671 fot. 533672

ID208549 Delicatula integrella; 800 m na N-W od zabudowań Podjaworka (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.02; las olchowy, rzadko brzozy, wierzby; na silnie zmurszałych pniakach olchowych masowo, na 4 pniakach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 989. Gmina Bolesławiec.
fot. 533776 fot. 533777 fot. 533778

ID208560 Delicatula integrella; 200 m na N-W od zabudowań Wełnów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.03; las olchowy; na struchlałej, leżącej w rowie gałęzi olchy w grupie - 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 980. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 533881 fot. 533882 fot. 533883

ID208561 Delicatula integrella; 650 m na N-E od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.04; las olchowy, z domieszką brzóz, leszczyn, rzadko świerk; na zmurszłej, leżącej w rowie kłodzie - liściastego drzewa w grupie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992. Gmina Bolesławiec.
fot. 533890 fot. 533891 fot. 533892 fot. 533893

ID208562 Delicatula integrella; 1,4 km na S-W od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.16; las olchowy, z domieszką brzozy, buku, jesionu, świerka; na kłodzie dębowej, porośniętej mchem w grupie, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolnik oddział 809. Gmina Sokolniki.
fot. 533898 fot. 533899 fot. 533900

ID208576 Delicatula integrella; 600 m na S-E od Leśniczówki Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.10; las olchowy, z domieszką brzozy, świerka, czeremchy; na zmurszałym pniaku olchy w grupie - 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 971. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 533943 fot. 533944

ID208577 Delicatula integrella; 1 km na N-W od zabudowań Podjamy (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.27; las olchowy, z domieszka brzóz i dębów; na zmurszałym pniaku olchy w kilku grupach, wokół pniaka; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 983. Gmina Bolesławiec.
fot. 533950 fot. 533951 fot. 533952 fot. 533953

ID208578 Delicatula integrella; 750 m na N-E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.08.28; las olchowy, z domieszką brzozy, świerka, sosny, dębu; na opadłej i częściowo zagłębionej w ziemi gałęzi świerka masowo, w kilku miejscach na gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 811. Gmina Sokolniki.
fot. 533958 fot. 533959 fot. 533960

ID208579 Delicatula integrella; 400 m na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Wieruszowska), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.30; las sosnowy, z zadrzewieniem brzozowo-akacjowym; na zmurszałej , zagłębionej w ziemi kłodzie brzozowej w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Teren po dawnej zabudowie. Gmina Bolesławiec.
fot. 533965 fot. 533966 fot. 533967

ID208580 Delicatula integrella; 850 m na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.08.29; las jodłowy, z domieszką brzozy, sosny, rzadko wierzby; na pniaku liściastego w grupie - 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 979. Gmina Bolesławiec.
fot. 533971 fot. 533972

ID210542 Delicatula integrella; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2012.08.09; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk; drewno zagrzebane w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jakub Węcławski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/505391.html
uwagi: fot. 543796

ID215123 Delicatula integrella; Tokary, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2013.06.13; Łąka z zagłębieniem podmokłym porośniętym wierzbą szarą; drewno zagrzebane w bagnie kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/566553.html
uwagi: fot. 567143 fot. 567144 fot. 567145 fot. 567146

 ID241419  (potwierdzenie 137686) Delicatula integrella; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2014.06.19; las mieszany z okresowym ciekiem wodnym -brzoza, grab, olcha, świerk, sosna; na leżących w błocie kłodach i fragmentach drzew kilka grup po kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 28/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 11,63" N i 19st 15' 10,6" E

fot. 685450 fot. 685451 fot. 685452

Druga grupa znaleziona kilkaset metrów na pn
fot. 685453 fot. 685454

 ID242920  Delicatula integrella; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.07.30; las liściasty ( gł.graby ) przechodzący w ols; na fragmentach gałęzi leżących na zrytej ziemi; na zmurszałych pniakach ponad 150 owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 27/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7" N i 19st 35' 30,45" E

fot. 691716 fot. 691717 fot. 691718

Niewielkie skupiska tego grzybka, po kilkanaście i kilkadziesiąt owocników, znajdywałem jeszcze w kilku innych punktach tego całego lasu.

ID286664 Delicatula integrella; Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.06.29; kwaśna buczyna/krawędź źródliska; na ziemi porośniętej mchem w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 859969 fot. 859970

 ID288034  Delicatula integrella; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.07.24; las głównie jodłowo bukowy z in; zmurszały jodłowy kloc dachówkowato, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002369, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 864449 fot. 864450 fot. 864451

ID288435 Delicatula integrella; 1 km SE od dz.Borowe ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.06.25; podmakający fragment lasu mieszanego - jesion, olcha, brzoza i inne; na zmurszałych fragmentach drzew ponad 150 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59" N i 19st 25' 50" E

fot. 866316 fot. 866317 fot. 866318

ID295011 Delicatula integrella; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.07.22; Podmokła łąka - ols.; Silnie zmurszały pniak olchy. W grupach - łącznie około 100 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 895596 fot. 895597 fot. 895598

ID295836 Delicatula integrella; 1,7 km na NE od Pichlic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.06.03; las olchowy; na spróchniałym pniu olchy masowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 810.
fot. 900487 fot. 900488 fot. 900489

ID302772 Delicatula integrella; ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2017.07.22; Las liściasty w typie grądu z dominującym udziałem topoli osiki; murszejący pniak topoli osiki grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Anna Hreczka i Mirosław Gryc na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/934090.html

ID315543 Delicatula integrella; 0,7 km SE od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.06.03; wilgotny las mieszany -brzozy, graby, sosny, świerki i inne; na gnijących fragmentach drzew na pół zagrzebanych w z ziemi kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 5,5" N i 19st 27' 52" E

fot. 1006713 fot. 1006714 fot. 1006715

ID316499 Delicatula integrella; Puszcza Bukowa, 2,1 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.08.15; żyzna buczyna z wysiękami źródliskowymi; na bryłach ziemi z korzeniami omywanych przez wody opadowe w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1012842 fot. 1012843 fot. 1012844 fot. 1012845 fot. 1012846

ID333501 Delicatula integrella; 2km na pn.zach od Reptowa, ZPK Torfowisko Reptowo, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.07.17; łęg z martwymi olszami, brzozami; zbutwiała kłoda olszy kilka owocników w grupie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: wielkość kapelusza do 1cm, hymenofor w postaci promieni,-żyłek. Cały owocnik delikatny, prawie przezroczysty
Żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa fot. 1153779fot. 1153780fot. 1153781fot. 1153782

ID334771 Delicatula integrella; 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.08.22; śródleśny ols -olchy, wierzby; na bardzo zmurszałym pniaku i na olchowej kłodzie ponad 100 owocników w 2 grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 34,7" N i 19st 27' 0,3" E

fot. 1161576 fot. 1161577 fot. 1161578 fot. 1161579 fot. 1161580 fot. 1161581 fot. 1161582

ID339617 Delicatula integrella; Szczecin Zdroje, przedłużenie ul.Mącznej,za szpitalem, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2020.11.17; zarośla głóg,osika,brzoza,jesion,klon; zmurszałe gałązki drzewa liściastego kępkowo, na końcach gałązek; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Mirosław Wentoch-Rekowski; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1190110.html
żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowafot. 1191161fot. 1191162fot. 1191163

ID345793 Delicatula integrella; Reptowo,przy lini kolejowej 0,5km na W od dworca, Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,odz.770, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2021.06.19; ols bagienny; zmurszała gałązka olszy czarnej zagłębiona w podłoże kilkanaście owocników kępkowo; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa
fot. 1232110fot. 1232111fot. 1232112fot. 1232113fot. 1232114fot. 1232115fot. 1232116

ID346696 Delicatula integrella; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,5 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-98; 2021.07.19; ols; na ziemi w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1242716 fot. 1242717 fot. 1242718 fot. 1242719

ID360038 Delicatula integrella; Łęcze 1,3 km. S (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.12; Buczyna, cieniste i błotniste dno wąwozu przy strumyku; Na dość zbutwiałym drewnie bukowym przy strumyku i w jego korycie : 20-30 owocników w grupkach i w rozproszeniu; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński, potw. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°15'05.8"N 19°28'21.0"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1361152.htmlID360039 Delicatula integrella; Elbląg, las Bażantarnia, 200m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.13; granica grądu (Gb-Db-Bk) i buczyny; na zbutwiałych kłodach liściastych przy potoku na 3 kłodach łącznie kilkadziesiąt owocników, przy dnie wąwozu; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'48.8"N 19°28'36.3"E

fot. 1362356 fot. 1362357 fot. 1362358 fot. 1362359 fot. 1362360

ID360511 Delicatula integrella; Rzeka Wda za miejsciwością Łuby, Bory Tucholskie, na wysokości przesmyku prowadzącego do rez. Krzywe Koło w Pętli Wdy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-58; 2022.08.11; powalona w rzece olcha; omszona kłoda olchowa kilka owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1367600 fot. 1367601

ID360942 Delicatula integrella; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.06; las mieszany przechodzący w ols nad Radomką; na resztkach zmurszałego pniaka grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 44" N 19st 25' 15,7" E

fot. 1370650 fot. 1370651 fot. 1370652 fot. 1370653 fot. 1370654

ID360955 Delicatula integrella; 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.07; las mieszany -brzoza, dąb, olcha, czeremcha, grab i inne; na gnijących kłodach, pniakach i u podstaw pni żywych drzew masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 14,3" N 19st 14' 52,5" E

fot. 1370727 fot. 1370728 fot. 1370729 fot. 1370730 fot. 1370731

ID365801 Delicatula integrella; Pałecznica 51.483146, 22.648760, pow. lubartowski, woj. lubelskie, FE-08; 2020.07.24; Nieużytki rolne, łąka; wśród traw grupami, po kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - przesłany do Przemysław Drzewiecki, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1153006.html
uwagi: fot. 1408335fot. 1408336fot. 1408337

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji