grzyby.pl

Dacrymyces variisporus McNabb

łzawnik różnozarodnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik rozciekliwy (Dacrymyces stillatus)łzawnik estoński (Dacrymyces estonicus)