red listGREJ
· takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Dacrymyces variisporus McNabb

łzawnik różnozarodnikowy