grzyby.pl

Dacrymyces suecicus McNabb

łzawnik szwedzki, kieliszkówka szwedzka
Guepiniopsis suecica (McNabb) Jülich [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwych, opadłych gałęziach sosny i kosodrzewiny; kwiecień-lipiec.Na martwych, opadłych gałęziach sosny i kosodrzewiny; kwiecień-lipiec.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie