grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Dacrymyces enatus (Berk. et M.A. Curtis) Massee

Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymyceskieliszkówka szwedzka (Dacrymyces suecicus)