jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Cudoniella acicularis (Bull.) J. Schröt.

na stronie — występowanie