jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Cudoniella acicularis (Bull.) J. Schröt.

na stronie — występowanie
Cudoniella acicularis
06.10.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Cudoniella acicularis
Cudoniella acicularis
Cudoniella acicularis

występowanie

Na drewnie dębu.