grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly

kubecznik pospolity
Crucibulum laeve (kubecznik pospolity)
na starych łodygach bylin zagrzebanych w piasku; 11.11.2000, Dolny Śląsk, okolice Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Crucibulum laeve (kubecznik pospolity)
na gałązce bukowej
Crucibulum laeve (kubecznik pospolity)
dobrze widoczne perydiole; na starych łodygach bylin zagrzebanych w piasku
Crucibulum laeve (kubecznik pospolity)

owocnik

Crucibulum laeve (kubecznik pospolity)
Owocnik początkowo kulisty lub jajowaty, dojrzały czarkowaty lub kubkowaty, raczej równej średnicy na całej długości, 5 – 10 x -7 mm, brzeg owocnika nie wywinięty. Osłona zewnętrzna całkowicie pokrywa młode owocniki, jest barwy żółtej do ochrowej, o powierzchni zamszowatej, pod nią początkowo biaława, następnie brązowiejąca osłona zewnętrzna, wewnętrzna osłona wylotu czarki (epifragma) biała, jej resztki mogą się zachować na brzegu kubka, pod nią kilkanaście soczewkowatych perydioli, są one pokryte grubą białą lub białawą tuniką, perydiole są przymocowane do kubka prostym sznureczkiem. Wnętrze kubka kremowe do ochrowego.

Sporocarp initially spherical or ovoid, at maturity caliciform or cup-shaped, rather of equal width throughout, 5 – 10 x -7 mm, margin of the sporocarp not rolled up. The outermost layer entirely covers young sporocarps, is yellow to ochraceous, its surface velutinous, underneath it initially whitish, then browning outermost layer (exoperidium), innermost layer of the mouth of the cup (epiphragm) white, its remains may be found at the edge of the cup, underneath the epiphragm a dozen or so lens-shaped peridioles, covered with thick white or whitish tunica, peridioles are attached to the cup by a simple thread (funiculus). Inside of the cup creamy to ochraceous.

zarodniki

Zarodniki półprzeźroczyste, elipsoidalne, 8 – 10 (12) x 4 – 7 µm.

Spores semitransparent, ellipsoid, 8 – 10 (12) x 4 – 7 µm.

wartość

Z uwagi na nikłe rozmiary bez kulinarnego znaczenia.

Inedible because of small size.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na buwiejących patyczkach, drewienkach, często na starych fragmentach łodyg bylin i innych szczątkach roślinnych.

Common. Summer-fall, gregarious on rotten twigs, wood debris and decomposing plant remains.
Dość podobny kubek gnojowy (Cyathus stercoreus) ma również osłonę zewnętrzną w barwach żółtawych, owocniki wyrastają na nawozie a perydiole są czarne do ciemnoszarych.

space

Drugim, obok kubecznika, bardzo pospolitym gatunkiem z tej grupy jest kubek prążkowany (Cyathus striatus), jego owocniki są znacznie większe, zewnętrzna osłona jest włochata, brązowa, a wnętrze kubka prążkowane.

space