grzyby.pl

Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid

czarkówka rozetkowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W żyznych lasach liściastych i mieszanych, z bukiem, także w lasach iglastych; na ziemi. Być może mykoryzowy z bukiem.W żyznych lasach liściastych i mieszanych, z bukiem, także w lasach iglastych; na ziemi. Być może mykoryzowy z bukiem.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony